Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Mendidik Anak Agar Mengenal Allah

Mendidik anak merupakan kewajiban setiap orang tua. Baik dan buruknya akhlak anak, tergantung pada budi pekerti yang ditanamkan oleh orang tua. Anak adalah amanat bagi kedua orang tua dan hatinya yang suci merupakan potensi dasar bagi perkembangan akhlak yang baik.

Apabila ia dididik dan dibiasakan pada kebaikan, maka ia akan tumbuh dengan kebaikan itu, dan insyaAllah akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sebaliknya jika dibiasakan untuk berbuat kejahatan serta dibiarkan tanpa pengawasan, pendidikan dan pengarahan dari orang tua, maka ia akan berperangai dan berperilaku buruk.

Sebagai panduan bagaimana orang tua maupun guru dalam mendidik anak menjadi anak yang sholeh, buku dengan judul 'Ayo Mengenal Allah' dapat dan layak menjadi rujukan.


Judul buku: Ayo Mengenal Allah (Pendekatan Psikologis Bagi Anak).
Penulis: Sutrisna Sumadi dan Rafi'udin
Penerbit: PT. Mutiara Sumber Widya
Tahun : 2002

Posting Komentar untuk "Mendidik Anak Agar Mengenal Allah"