Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Pelajaran Fiqih Kelas 1

Buku siswa pelajaran fiqih kelas 1 semseter 1 ini terdiri atas 4 pelajaran yaitu :
- Pelajaran 1: Islam Agamaku
- Pelajaran 2: Allah Tuhanku, Muhammad Nabiku
- Pelajaran 3: Allah Mencintai Yang Suci
- Pelajaran 4: Bersuci itu mudah.

Berikut ini adalah ringkasan pelajaran fiqih kelas 1 semester I. 

Pelajaran 1 - Islam Agamaku
Rukun Islam :
1. Mengucapkan dua kalimat syahadat
2. Melakukan sholat
3. Membayar zakat
4. Puasa di bulan Ramadhan
5. Pergi haji

Mengucapkan dua kalimat Syahadat
- Dua kalimat syahadat disebut syahadatain
- Syahadat terdiri dari syahadat tauhid dan syahadat rasul
- Syahadat adalah dua kesaksian
- Syahadat dibaca saat sholat ketika duduk awal dan akhir tasyahud
- Syahadat dibaca ketika seseorang masuk Islam

Melakukan sholat
Sholat Fardu lima kali yaitu :
- Zuhuhur 4 rakaat
- Ashar 4 rakaat
- Magrib 3 rakaat
- Isya 4 rakaat
- Subuh 2 rakaat
Sholat adalah pilar agama

Membayar zakat
- Muslim yang mampu harus mengeluarkan zakat
- Ada dua zakat, zakat fitrah dan zakat mal
- Memberi sedekah adalah menyucikan jiwa
- Zakat Fitrah dikeluarkan selama bulan Ramadhan
- Zakat mal disebut zakat harta yang dikeluarkan ketika memenuhi nisab dan haul
- Nisab adalah ukuran wajib zakat
- haul artinya sudah  satu tahun
- Zakat diberikan kepada orang miskin, faqir,  mualaf, riqab, garim, ibn sabil dan sabilillah

Puasa di bulan Ramadhan
Berpuasa adalah untuk menahan diri dari makan dan minum dan menahan diri dari membatalkan puasa dari fajar hingga senja. Puasa Ramadhan adalah wajib

Haji
- Haji hanya wajib untuk mereka yang mampu
- Pergi haji ke Baitullah di kota Mekah.

Pelajaran 2 - Allah Tuhanku Muhammad Nabiku

Orang yang membaca syahadat berarti harus menerima ketentuan Allah, menjalankan perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya.

Lafal Syahadat Tauhid adalah :

 اشـهد ان لا اله الا الله

Asyhadu allaa ilaaha illallaahu
Aku bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah.

Lafal Syahadat Rasul adalah :

و اشـهد ان محـمدا رسول الله

Wa asyhadu anna muhammadar rasuulullaahi
dan aku bersaksi bahwa nabi muhammad utusan Allah.

Pelajaran 3 - Allah Mencintai Yang Suci

Taharah artinya bersuci. Bersuci itu dari najis dan hadas. Najis adalah kotoran. Hadas adalah keadaan tidak suci sehingga tidak diperbolehkan ibadah, salah satunya adalah salat.

Istinja artinya membersihkan kotoran setelah buang air. Istinja dengan menggunakan air, tisu, kertas, batu, daun, dan kayu. Istinja dilarang menggunakan benda basah dan licin. Istinja menggunakan tangan kiri dan tidak buang air kecil sembarangan.

Macam-macam najis
a. najis ringan,. contoh air kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa selain ASI.
b. najis sedang, contoh darah, nanah, kotoran hewan dan muntah. Bila terkena najis sedang, harus dibersihkan dengan air suci sampai hilang bau, rasa dan warnanya.
c. najis berat, contoh air liur anjing dan babi. Bila terkena najis berat, harus dibersihkan dengan air suci tujuh kali yang salah satunya dicampur dengan tanah.

Tata cara bersuci
Buang air sebaiknya di dalam kamar mandi yang tertutup.

Hal-hal yang dilarang oleh Rasulullah saw saat kita buang air :
- Sambil berdiri
- Di sembarang tempat (lubang, bawah pohon, kolam yang tergenang, dll)
- Menghadap atau membelakangi kiblat
- Sambil bergurau

Tatacara buang air di kamar mandi :
- Membaca doa masuk kamar mandi
- Mendahulukan kaki kiri
- Buang air dengan jongkok
- Istinja dengan alat yang diperbolehkan sampai bersih
- Menyiram kotoran dengan air sampai bersih sampai tidak berbau dan berbekas
- Keluar kamar mandi mendahulukan kaki kanan
- Berdoa setelah keluar kamar mandi

Perbuatan yang dilarang di dalam kamar mandi:
- Membaca ayat Al-quran
- Berzikir atau berdoa
- Masuk kamar mandi bersama teman
- Makan dan minum
- Berbicara, bernyanyi, bercanda, bermain

Manfaat bersuci
- Terbiasa hidup bersih
- Terhindar dari penyakit
- Orang beriman selalu bersuci
- Memiliki akhlak mulia
- Hidup menjadi berkualitas

Pelajaran 3 - Bersuci Itu Mudah

Wudu adalah membersihkan sebagian anggota badan dengan cara tertentu yang dicontohkan oleh Rasulullah saw.  Sebelum melaksanakan shalat, wajib berwudu terlebih dahulu. Wudu menggunakan air yang suci dan mensucikan.

Syarat sah wudu
a. beragama islam
b. balig dan berakal sehat (mumayyiz)
c. tidak berhadas besar
d. menggunakan air suci dan menyucikan
e. tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit

Rukun wudu
a. niat
b. membasuh muka
c. membasuh kedua tangan sampai ke siku
d. mengusap kepala
e. membasuh kedua kaki sampai mata kaki
f. tertib atau berurutan

Sunah wudu
a. membaca basmalah di awal wudu
b. membasuh kedua pergelangan tangan
c. berkumur-kumur
d. menghirup air ke hidung (istinsak)
e. bersiwak/menggosok gigi
f. mengusap telinga
g. membasuh anggota wudu tiga kali
h. mendahulukan anggota wudu sebelah kanan
i. membersihkan sela-sela jari tangan dan kaki
j. berdoa setelah wudu

Lafal niat wudu

Aku niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena allah taala".

Hal-hal yang membatalkan wudu
1. buang air kecil dan besar
2. keluar angin dari dubur
3. hilang ingatan/gila
4. mabuk
5. tidur

Berikut ini adalah contoh soal UTS pelajaran Fiqih Kelas 1 yang Saya ambil dari Blog Orang Lombok.

A.     Berilah tanda silang (X) pada salah satu huruf a, b, c pada jawaban yang paling tepat !
1.  Rukun Islam ada…..
     a. lima                          b. enam                                                c. empat
2.  Hikmah puasa adalah….
     a. melatih kerja sama  b. melatih disiplin                    c. melatih sabar
3.  Arti syahadat adalah…….
     a. menahan                  b. suci                                      c. bersaksi
4.  Salat secara bahasa berarti…..
     a. berserah                    b. doa                                      c. mengadu
5.  Puasa wajib dijalankan pada bulan……
     a. ramadhan                  b. dzulhijah                             c. haji
6.  Dua kalimat syahadat disebut……
     a. syahadat tauhid         b. Rasul                                  c. syahadatain
7.  Salat lima waktu hukumnya……
     a. wajib                         b. sunnah                                c. makruh
8.  Salat wajib berjumlah dua rakaat adalah…..
     a. dhuhur                       b. ashar                                   c. subuh
9.  Zakat untuk harta disebut………
     a. zakat fitrah                b. zakat mal                            c. zakat benda
10. Zakat artinya…….
      a. halus                        b. bersih                                   c. kotor
11. Syahadat artinya……
      a. persaksian                b. permainan                            c. perjanjian
12. Dua kalimah syahadat disebut…..
      a. iman                         b. Islam                                    c. syahadatain
13. Syahadat pertama disebut……
      a. syahadat malaikat    b. syahadat tauhid                    c. Rasul
14. Syahadat merupakan rukun Islam ke……
      a. pertama                    b. kedua                                    c. ketiga
15. Syahadat kedua disebut……
      a. Syahadat Tauhid      b. malaikat                                c. syahadat Rasul
16. Bacaan syahadat terdapat dalam
      a. salat                          b. puasa                                    c. zakat
17. Syahadat di ucapkan ketika….
      a. ruku                          b. sujud                                     c. duduk tasyahud
18. Syahadat tauhid diucapkan untuk mengesakan…….
      a. Allah                        b. Rasul                                    c. malaikat
19. Nabi akhir zaman adalah…….
      a. Isa as.                       b. Muhammad Saw.                 c. Ibrahim as
20. Arti rasul adalah……
      a. utusan                      b. mubaligh                              c. pendakwah
                                 
B.     Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar !!
1.      Syahadat pertama disebut……
2.      Syahadat merupakan rukun islam yang ke…..
3.      Salat dapat mencegah perbuatan…..
4.      Rukun Islam yang ke empat adalah….
5.      Ibadah salat fardu hukumnya……
6.      Syahadat termasuk rukun….
7.      Esa artinya………
8.      Syahadatain artinya……
9.      Rasul terakhir adalah……
10.    Agama Nabi Muhammad adalah……

Demikianlah materi buku siswa pelajaran fiqih kelas 1 madrasah diniyah (MI) kurikulum 2013 (K13). Kalau mau buku fiqih kelas 1 mi ktsp pdf, silahkan cari yang versi downloadnya. Insya Allah kita lanjut nanti menulis materi fiqih madrasah ibtidaiyah kelas 1 semester 2 dan kalau mungkin sekalian saja materi fiqih mi kelas 1-6 bahkan pelajaran fiqih kelas 1 SMP (MTs) juga.

Selanjutnya baca juga soal fiqih kelas 1 semester 2.

Posting Komentar untuk "Pelajaran Fiqih Kelas 1"