Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Shalat Rawatib

Shаlаt Rаwаtіb ialah shalat yang dilakukan sebelum atau sehabis shalat fardu. Hukum melakukannya yakni sunat, mirip yang dapat Anda lihat keterangannya dalam hadits pada kitab Sunan Abu Daud, Sunan Nasa-i, Sunan Ibnu Majah dan Sunan Tirmidzi.

Sebaiknya dalam pengerjaannya dilakukan di rumah dan tidak dilakukan secara berjama'ah.

Sholat Rawatib tersebut diantaranya yaitu :


 adalah shalat yang dikerjakan sebelum atau sesudah shalat fardu Shalat Rawatib


2 rоkааt ѕеbеlum ѕhоlаt ѕubuh/ѕhоlаt ѕunаt fаjаr

ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها

"Dua rakaat shalat fajar, lebih utama dari dunia dan isinya". (HR Muslim)

Makna hadits di atas yakni manusia dikala berdiri tidur sesegera mungkin menghadap Allah, kemudian melaksanakan kasab, alasannya adalah ibadah dan kasab lebih baik dari dunia dan seisinya.

لايحافط على ركعتي الفجر الااواب

"Tidak memelihara 2 rakaat shalat fajar kecuali orang-orang yang taubat" (HR Baihaqi)

Disunatkan melaksanakan shalat sunat fajar dengan enteng.

ان رسول الله صلى ركعتين خفيفتين ثم سمعته يقول وهو جالس اللهم رب جبريل واسرافيل وميكا ايل ومحمد النبي صلى الله عليه وسلم اعوذبك من النار ثلاث مرات


"Sesungguhnya Rasul melaksanakan shalat sunat 2 rakaat dengan ringa/enteng, kemudian saya mendengar ia berdoa sambil duduk, ALLAAHUMMA RABBA JIBRIILA WA ISRAAFIILA WA MIIKAA-IILA WA MUHAMMADIN NABIYYI SHALLALLAHU 'ALAIHI WASALLAM. A'UUDZUBIKA MINANNAARI (3 kali)." (HR Ibnu Sina dari Walid Abi Malih)

Pada lafadz niatnya, jangan lupa untuk menyebut SUNNATAS SHUBHI atau SUNNATAL FAJRI atau SUNNATAL BARDI atau SUNNATAL WUSTHA atau RAK'ATAYIS SHUBHI atau RAK'ATAYIL FAJRI atau RAK'ATAYIL BARDI atau RAK'ATAYIL WUSHTHA atau RAK'ATAYIL GHADAATI.

Bacaan surat untuk sholat sunat fajar yaitu Al Kafirun dan Al Ikhlash.

نعم السورتان هما نقران فى الركعتين قبل القجر قل يايها الكافرون و قل هوالله احد


"Ni'matnya dua surat yang Kami baca dalam 2 rakaat sebelum latih yakni QUL YAA AYYUHAL KAAFIRUUN dan QUL HUWALLAAHU AHAD" (HR Muslim, HR Baihaqi dari 'Aisyah)

Selain surat di atas, ada pendapat lain yakni disunatkan pada rakaat pertama membaca surat Al Baqarah ayat 136 dan rakaat kedua membaca surat Ali Imron ayat 64. Ada juga yang beropini, rakaat pertama membaca surat Al Insyirah, rakaat kedua membaca surat Al Fiil. Bahkan sebagian qaul ada yang menawarkan keterangan khasiat membacanya, yakni siapa yang mendawamkan surat Al Insyirah dan Al Fiil pada shalat sunat fajar, maka ia terhindar dari penyakit wasir, tidak akan mendapat keburukan dan kesakitan pada hari itu serta tak akan bisa diperdaya oleh musuhnya.

Jika berkenan, disunatkan untuk membaca ketiga surat di atas, yakni pada rakaat pertama membaca surat Al Baqarah : 136, Al Insyirah dan Al Kafirun dan rakaat ke dua membaca Ali Imran : 64, Al Fiil dan Al Ikhlash.

Mungkin sebagian teman ada yang mengajukan pertanyaan, pada hadits di atas disunatkan melaksanakan shalat fajar secara enteng dan ringan, tetapi ini koq malah membaca suratnya banyak. Yang dimaksud ringan di sini yaitu ringan model warid bukan model akal kita, artinya bacaan yang dibaca sesuai dengan yang dianjurkan dalam hadits atau keterangan ulama dan luar dari itu bermakna tidak warid, mirip membaca surat Asy Syamsi atau Ad Dhuha dan bacaan yang tidak disarankan lainnya pada shalat sunat fajar.

Disunatkan sehabis melaksanakan sholat sunat fajar melaksanakan idlthija’i yaitu tidur miring ke sebelah kanan sambil menghadap kiblat, persis mirip posisi orang yang dikubur. Para ulama lebih mengartikan bahwa hal ini selaku simbol untuk mengenang-ingat mati, sebelum kita bertebaran mencari rizki di dunia selepas sholat subuh.

4 rоkааt ѕеbеlum ѕhоlаt zhuhur
4 rоkааt ѕеhаbіѕ ѕhоlаt zhuhur

من حافظ على اربع ركعات قبل الظهر و اربع بعدها حرمه الله على النار


"Siapa yang memelihara shalat 4 rakaat sebelum zhuhur dan 4 rakaat sesudahnya, maka Allah mengharamkan dia masuk neraka." (HR Turmudzi)

4 rоkааt ѕеbеlum ѕhоlаt аѕhаr

رحم الله امرء صلى قبل العصر اربعا

"Allah akan memberi rahmat kepada orang yang melaksanakan shalat sebelum Ashar sebanyak 4 rakaat."
Pelaksanaanya boleh 4 rakaat dengan satu salam, tetapi yang paling afdol ialah dijadikan 2 salam.

2 rоkааt ѕеbеlum ѕhоlаt mаghrіb
2 rоkааt ѕеhаbіѕ ѕhоlаt mаghrіb

من صلى بعدالمغرب ركعتين قبل ان يتكلم كتبنا في عليين


"Siapa yang melakukan shalat setelah maghrib sebanyak 2 rakaat sebelum bicara apa pun, maka Allah akan memasukan ke dalam nirwana Iliyyiin".

Untuk bacaan surat pendeknya disunatkan membaca surat Al Kafirun dan Al Ikhlash. Disunatkan juga pelaksanaanya sesegera mungkin sesudah melaksanakan shalat maghrib dan dzikir/doa yang ma'tsur, mengenang waktu magrib sangat singkat. Disunatkan juga bacaannya diperpanjang (mengganti membaca Al Kafirun dan Al Ikhlas dengan yang lebih panjang) sampai jemaah lain duluan keluar dari masjid, jadi sunat kita keluar terakhir dari masjid jikalau tidak ada kebutuhan lain.

2 rоkааt ѕеbеlum ѕhоlаt іѕуа

بين كل اذنين صلا ة بين كل اذنين صلا ة بين كل اذنين صلا ة قال فى اثالثة لمن شاء


"Diantara 2 adzan ada satu shalat, diantara 2 adzan ada satu shalat, diantara 2 adzan ada satu shalat, berkata pada ke 3 kalinya : bagi yang hendak mengerjakannya" (HR Bukhari Muslim dari Abdullah bin Mughaffal r.a)

Para ulama telah mufakat bahwa yang disebut "antara 2 adzan" yakni antara adzan dan iqamat. Kaprikornus disunatkan shalat sebelum maghrib dan sebelum isya 2 rakaat kalau ada waktu yang cukup untuk mengerjakannya sesudah menjawab adzannya muadzin, jikalau sekiranya tidak ada waktu yang cukup untuk mengerjakannya, boleh dikerjakannya sesudah shalat maghrib (qada).

2 rоkааt ѕеѕudаh ѕhоlаt іѕуа

صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعدالعشاء

"Aku shalat bareng Nabi sebanyak 2 rakaat setelah shalat Isya" (HR Syaikhaani, dari Muhammad bin Al Munkadar)

Untuk shalat yang dilakukan sebelum shalat fardu, dalam niatnya mesti menggunakan kata QABLIYYATAN dan yang dilakukan sesudahnya, memakai kata BA'DIYYATAN selaku pembeda dalam niatnya.

Sumber :
I'aantuth Thaalibiin I : 245-248

Posting Komentar untuk "Shalat Rawatib"