Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Shalat Rawatib

Shalat Rawatib adalah shalat yang dikerjakan sebelum atau sesudah shalat fardu. Hukum melakukannya adalah sunat, seperti yang bisa Anda lihat keterangannya dalam hadits pada kitab Sunan Abu Daud, Sunan Nasa-i, Sunan Ibnu Majah dan Sunan Tirmidzi.

Sebaiknya dalam pengerjaannya dilakukan di rumah dan tidak dilakukan secara berjama'ah.

Sholat Rawatib tersebut diantaranya adalah :


adalah shalat yang dikerjakan sebelum atau sesudah shalat fardu Shalat Rawatib


2 rokaat sebelum sholat subuh/sholat sunat fajar

ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها

"Dua rakaat shalat fajar, lebih utama dari dunia dan isinya". (HR Muslim)

Makna hadits di atas adalah manusia ketika bangun tidur sesegera mungkin menghadap Allah, lalu melakukan kasab, karena ibadah dan kasab lebih baik dari dunia dan seisinya.

لايحافط على ركعتي الفجر الااواب

"Tidak memelihara 2 rakaat shalat fajar kecuali orang-orang yang taubat" (HR Baihaqi)

Disunatkan melaksanakan shalat sunat fajar dengan enteng.

ان رسول الله صلى ركعتين خفيفتين ثم سمعته يقول وهو جالس اللهم رب جبريل واسرافيل وميكا ايل ومحمد النبي صلى الله عليه وسلم اعوذبك من النار ثلاث مرات


"Sesungguhnya Rasul melaksanakan shalat sunat 2 rakaat dengan ringa/enteng, kemudian aku mendengar beliau berdoa sambil duduk, ALLAAHUMMA RABBA JIBRIILA WA ISRAAFIILA WA MIIKAA-IILA WA MUHAMMADIN NABIYYI SHALLALLAHU 'ALAIHI WASALLAM. A'UUDZUBIKA MINANNAARI (3 kali)." (HR Ibnu Sina dari Walid Abi Malih)

Pada lafadz niatnya, jangan lupa untuk menyebut SUNNATAS SHUBHI atau SUNNATAL FAJRI atau SUNNATAL BARDI atau SUNNATAL WUSTHA atau RAK'ATAYIS SHUBHI atau RAK'ATAYIL FAJRI atau RAK'ATAYIL BARDI atau RAK'ATAYIL WUSHTHA atau RAK'ATAYIL GHADAATI.

Bacaan surat untuk sholat sunat fajar adalah Al Kafirun dan Al Ikhlash.

نعم السورتان هما نقران فى الركعتين قبل القجر قل يايها الكافرون و قل هوالله احد


"Ni'matnya dua surat yang Kami baca dalam 2 rakaat sebelum ajar yaitu QUL YAA AYYUHAL KAAFIRUUN dan QUL HUWALLAAHU AHAD" (HR Muslim, HR Baihaqi dari 'Aisyah)

Selain surat di atas, ada pendapat lain yakni disunatkan pada rakaat pertama membaca surat Al Baqarah ayat 136 dan rakaat kedua membaca surat Ali Imron ayat 64. Ada juga yang berpendapat, rakaat pertama membaca surat Al Insyirah, rakaat kedua membaca surat Al Fiil. Bahkan sebagian qaul ada yang memberikan keterangan khasiat membacanya, yakni siapa yang mendawamkan surat Al Insyirah dan Al Fiil pada shalat sunat fajar, maka dia terhindar dari penyakit wasir, tidak akan mendapat keburukan dan kesakitan pada hari itu serta tak akan bisa diperdaya oleh musuhnya.

Jika berkenan, disunatkan untuk membaca ketiga surat di atas, yakni pada rakaat pertama membaca surat Al Baqarah : 136, Al Insyirah dan Al Kafirun dan rakaat ke dua membaca Ali Imran : 64, Al Fiil dan Al Ikhlash.

Mungkin sebagian sahabat ada yang bertanya, pada hadits di atas disunatkan melakukan shalat fajar secara enteng dan ringan, tapi ini koq malah membaca suratnya banyak. Yang dimaksud ringan di sini adalah ringan versi warid bukan versi logika kita, artinya bacaan yang dibaca sesuai dengan yang dianjurkan dalam hadits atau keterangan ulama dan luar dari itu berarti tidak warid, seperti membaca surat Asy Syamsi atau Ad Dhuha dan bacaan yang tidak dianjurkan lainnya pada shalat sunat fajar.

Disunatkan sesudah melakukan sholat sunat fajar melakukan idlthija’i yaitu tidur miring ke sebelah kanan sambil menghadap kiblat, persis seperti posisi orang yang dikubur. Para ulama lebih mengartikan bahwa hal ini sebagai simbol untuk mengingat-ingat mati, sebelum kita bertebaran mencari rizki di dunia selepas sholat subuh.

4 rokaat sebelum sholat zhuhur
4 rokaat sesudah sholat zhuhur

من حافظ على اربع ركعات قبل الظهر و اربع بعدها حرمه الله على النار


"Siapa yang memelihara shalat 4 rakaat sebelum zhuhur dan 4 rakaat sesudahnya, maka Allah mengharamkan dia masuk neraka." (HR Turmudzi)

4 rokaat sebelum sholat ashar

رحم الله امرء صلى قبل العصر اربعا

"Allah akan memberi rahmat kepada orang yang melakukan shalat sebelum Ashar sebanyak 4 rakaat."
Pelaksanaanya boleh 4 rakaat dengan satu salam, namun yang paling afdol adalah dijadikan 2 salam.

2 rokaat sebelum sholat maghrib
2 rokaat sesudah sholat maghrib

من صلى بعدالمغرب ركعتين قبل ان يتكلم كتبنا في عليين


"Siapa yang melakukan shalat sesudah maghrib sebanyak 2 rakaat sebelum bicara apa pun, maka Allah akan memasukan ke dalam surga Iliyyiin".

Untuk bacaan surat pendeknya disunatkan membaca surat Al Kafirun dan Al Ikhlash. Disunatkan juga pelaksanaanya sesegera mungkin setelah melaksanakan shalat maghrib dan dzikir/doa yang ma'tsur, mengingat waktu magrib sangat singkat. Disunatkan juga bacaannya diperpanjang (mengganti membaca Al Kafirun dan Al Ikhlas dengan yang lebih panjang) sampai jemaah lain duluan keluar dari masjid, jadi sunat kita keluar terakhir dari masjid jika tidak ada kebutuhan lain.

2 rokaat sebelum sholat isya

بين كل اذنين صلا ة بين كل اذنين صلا ة بين كل اذنين صلا ة قال فى اثالثة لمن شاء


"Diantara 2 adzan ada satu shalat, diantara 2 adzan ada satu shalat, diantara 2 adzan ada satu shalat, berkata pada ke 3 kalinya : bagi yang akan mengerjakannya" (HR Bukhari Muslim dari Abdullah bin Mughaffal r.a)

Para ulama telah mufakat bahwa yang disebut "antara 2 adzan" adalah antara adzan dan iqamat. Jadi disunatkan shalat sebelum maghrib dan sebelum isya 2 rakaat jika ada waktu yang cukup untuk mengerjakannya setelah menjawab adzannya muadzin, jika sekiranya tidak ada waktu yang cukup untuk mengerjakannya, boleh dikerjakannya setelah shalat maghrib (qada).

2 rokaat sesudah sholat isya

صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعدالعشاء

"Aku shalat bersama Nabi sebanyak 2 rakaat setelah shalat Isya" (HR Syaikhaani, dari Muhammad bin Al Munkadar)

Untuk shalat yang dilakukan sebelum shalat fardu, dalam niatnya harus menggunakan kata QABLIYYATAN dan yang dilakukan sesudahnya, memakai kata BA'DIYYATAN sebagai pembeda dalam niatnya.

Sumber :
I'aantuth Thaalibiin I : 245-248

Posting Komentar untuk "Shalat Rawatib"